Què fem


La Fundació Pare Manel impulsa projectes que
defensin el desenvolupament dels drets i de la
qualitat de vida de totes les persones que pateixen
exclusió i marginació social. Els àmbits principals
on es centren les seves activitats i intervencions
són la infància/joventut, el món penitenciari i el
desenvolupament comunitari.

Objectius

 

Els principals objectius d’intervenció socioeducativa de la Fundació Pare Manel són:

 

 • Desenvolupar accions educatives de suport i seguiment de nens/es, adolescents i joves en situació de risc social
 • Oferir  els  recursos  necessaris  que  donin  resposta  a  la  problemàtica  social d’aquests  col·lectius
 • Potenciar la implicació de tots els agents de la comunitat integral
 • Oferir un referent alternatiu amb valors i actituds constructives
 • Facilitar la inserció social i laboral a persones vulnerables i amb baixa ocupabilitat
 • Potenciar les activitats físico-esportives com a recurs per la socialitzacióde la persona

 

Programes

 

Programa d'Infància, Adolescència i Famílies

Amb l'objectiu d'establir una relació afectiva positiva que permeti fer un acompanyament integral, detectant situacions de risc, oferint suport i potenciant el desenvolupament ple de la persona.
 

Projectes:

 

Programa d'Estiu

Durant el període de les vacances d’estiu es desenvolupa un projecte educatiu dins l’àmbit del lleure per donar resposta a les necessitats d’un col·lectiu  d’uns 350 infants i joves del barri i del districte.

 

Programa Formació i Inserció Laboral

El programa desenvolupa iniciatives i propostes de formació dirigides a joves en situacions de vulnerabilitat social i baixa ocupabilitat. Aquestes accions van encaminades a realitzar processos formatius que els capacitin per a una futura inserció laboral i es realitzen a partir d'un acompanyament al voltant del projecte professional de cada jove.

 
La millora de l’ ocupabilitat i de la seva inserció laboral es dóna al llarg d'un itinerari que inclou diverses accions formatives
 • Formació en taller sòcioproductiu de processos de manipulació i distribució  
 • Formació en taller sòcioproductiu tèxtil. Amb productes amARTE
 • Formació en competències sòcio-laborals 
 • Formació i acompanyament en Cultura general i en Graduat en Educació Secundària (GES)
 • Camp de Treball d'Estiu
 • Projecte homologat per a prestar serveis d'inserció laboral per a  B:SM (Barcelona Serveis Muncipals)

 

Programes TIC

 • Punt Òmnia - Xarxa Òmnia: Projecte creat per garantir l'accés a les tecnologies de la comunicació a les poblacions de barris amb menys recursos. L'actuació es centra en tres línies bàsiques: l'ús comunitari de la sala tecnològica (tant a nivell individual com d'associacions), la inserció sòciolaboral i la formació [http://xarxaomnia.gencat.cat/]
 • <Verdum Code>: proposta d’aprenentage del Punt Òmnia a partir de l’experimentació per a introduir als participants en els llenguatges de programació informàtica i la robòtica educativa
 

Programes Transversals

Projectes:

 
 • Programa de Reforç Escolar: Amb l'objectiu de facilitar el seguiment i l'adaptació dels infants i adolescents al procés curricular, millorar les seves competències i reduir la desigualtat d'oportunitats que experimenten en l'entorn escolar.
 

Programa d'Esport Educatiu - Associació Esportiva BABAR

L’Associació Esportiva Babar és una entitat esportiva que participa de la vida social del barri de Verdum-Roquetes dinamitzant equips de diverses categories que juguen a Futbol Sala. L’acció social posa l’èmfasi en la relació amb els infants i en l’esport com a eina educativa i socialitzadora. Aquest aspecte és fonamental tenint en compte les característiques especials de la població a qui s’atén: infants i joves amb mancances sòcio-educatives que es troben en situació de risc social. El futbol sala i la competició són un mitjà alternatiu per la  formació, relació personal i associativa; un mitjà de socialització pels infants i joves del barri.