Programa Atenció a famílies

Espai de suport a les famílies. Es realitzen acompanyaments individualitzats i intervencions a nivell grupal per tal d’enfortir el vincle entre els pares/mares i els fills/es, millorar les habilitats parentals i potenciar les relacions comunitàries entre les nostres famílies

 

 

 TornarTornar