Col·laboradors

Empreses:

Institucions públiques: Institucions privades:
 • Mercabarna.
 • Bernadí, SL.
 • Fabregas & Associats Advocats.
 • BSM - Zoo de Barcelona
 • Norma Editorial.
 • Oriola Abogados

 • Generalitat de
  Catalunya.Departament d'Acció Social i Ciutadania.
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Joventut
 • Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. 

 • Ajuntament de Barcelona. Drets Socials
 • Ajuntament de Barcelona.Districte de Nou Barris.
 • Ajuntament de Barcelona. Institu Barcelona Esports

  

 • Diputació de Barcelona. Àrea de Cultura, Educació i Esports
 • Diputació de Barcelona. Àrea d'Atenció a les Persones


 

 • Fundació Cottet Mor.
 • Fundació Maite Iglesias Baciana.
 • Fundació Serra Santamans.
 • Fundación EDUCO
 • Fundació CMJ Godó
 • Ramón Molinas Foundation
 • Fundació Mayte Iglesas Baciana
 • Fundació Cottet Mor
 • Fundació Nous Cims
 • Fundació Naccarí Ravà
 • Fudinca
 • En Acción, la huella social de Bankia
 • Projecte AISEN SL

El servei de hosting de les pàgines i projectes web de la Fundació Pare Manel és proveït de forma gratuïta per