[2020.03.26] - Costura contra el COVID'19

Una trentena de dones, moltes d'elles vinculades a la Xarxa de Dones Cosidores de Barcelona i al teixit associatiu de Roquetes i Verdun, estan confeccionant 3.000 mascaretes amb teixit quirúrgic per a protegir a les persones que fan feines essencials als nostres barris

[2020.06.10] - La FPM durant el confinament

El confinament ha suposat un canvi de paradigma social i un repte pels projectes d'acció social de la Fundació. Des del primer moment s'ha treballat per acompanyar aquelles persones que poden passar per moments de dificultat i per poder respondre a noves necessitats detectades.

Balanç Social 2019

A la FPM també ensenyem el cor

Programes Educatius 2019

Programes desenvolupats per la Fundació Pare Manel i l'Associació Esportiva Babar durant el 2019