Infància

Noticies

[2018.01.25] Obrim l'Espai de Co-criança i Treball a Roquetes

Obrim inscripcions per al primer curs de l'Espai de Co-criança i Treball a Roquetes
25/01/18

Presentació del Projecte Espai de Co-Criança i Treball a Roquetes, de Fundació Pare Manel

Obertes les inscripcions per a l'Espai de Co-criança i Treball a Roquetes, un espai de criança compartida on poder inscriure els infants des que caminen fins als 6 anys de dilluns a divendres en horari de 9h a 15h, perquè participin de les activitats d'escola Viva, mentre treballes.


Descripció del Projecte
El projecte planteja desenvolupar el recurs d'escoleta autogestionada al barri de Roquetes, engegant un projecte cooperatiu pilot de criança compartida entre educadors/es, famílies i monitoratge, per donar resposta a la necessitat comuna de criança i treball de qui treballa en l’àmbit comunitari de la zona, donant ús a l’espai que Fundació Pare Manel disposa lliure en horari de matins.
El projecte proposa engegar una primera prova reduïda, per a uns 8 infants, amb una persona educadora de referència i acompanyada per un monitoratge en fase d'aprenentatge i derivat des dels projectes d’inserció sociolaboral del territori. La participació de les famílies organitzades per torns serà clau, per l’apertura de fins a 8 places de 0-6 anys durant el curs escolar i fins a 10 places durant els períodes no lectius. No s’especifica protocol d’accés al recurs perquè s’atendran les demandes d’inscripció per ordre d’arribada fins a ocupar les places disponibles. L'únic requisit és que els infants tinguin autonomia respecte a la seva mobilitat.
En l’espai de Co treball i criança la tasca de l'equip educatiu i les famílies és en comú en favor dels més menuts. Educadors/es i mares i pares participen per aportar eines per a l'acompanyament en la descoberta de l'entorn i el creixement dels nens i nenes i tots junts construeixen l’espai educatiu comú. El projecte a desenvolupar es defineix entre aquests tres agents. Es tracta d’un espai on poder tenir cura dels infants propis i d'altri durant el període no obligatori d’escolarització i el no lectiu amb la referència de l'equip educatiu i de les famílies organitzades per torns (per aspectes d'intendència, cura de l'espai, acompanyament a la criança), per a poder compatibilitzar jornades de criança amb la tasca laboral. Un espai on els nens i nenes tenen un protagonisme actiu. Els educadors exerceixen el seu rol formatiu però les famílies també tenen un paper actiu.


 

Inscripcions

Contactar amb suport@paremanel.org o al telèfon 932 761 766
Localització: Espai Infantil Roquetes c/ Jaume Pinent, 61, 08042 Barcelona
Necessària quota d'inscripció / col·laboració dels tutors de l'infant.
 

Ens ajudes a difondre? (descàrrega banner / cartell )

El projecte té el suport de l'Ajuntament de Barcelona: