Quan parlem d’ONGs i fundacions d’ajuda als necessitats, sempre ens vénen al cap accions en llocs molt llunyans, pobres, amb entorns sociopolítics complicats, conflictes de guerra o sotmesos a catàstrofes naturals.

Moltes vegades les persones o empreses podem decidir “cobrir nostra quota de solidaritat” col·laborant financerament amb aquests projectes, i així tenir la nostra consciència tranquil la. Per descomptat, ajudar a qualsevol projecte, sigui on sigui, és una acció lloable i necessària, però el que ens va portar a col · laborar més estretament amb la Fundació Pare Manel va ser la nostra inquietud per ajudar els que tenim més a prop. Pobresa i ajuda no han de ser sinònim de milers de quilòmetres, a pocs metres de nosaltres també tenim famílies en situacions crítiques que es poden beneficiar directa i ràpidament de la nostra col·laboració.

Les empreses tenim la responsabilitat de tornar a la societat allò que ens ha donat, i poder veure i conèixer de primera mà en què s’empren els recursos de Fundació Pare Manel suposa un al·licient extra a la nostra ajuda. Gran part dels nostres ingressos procedeixen del país, així que el nostre interès va ser també col·laborar amb una organització que ajudés a gent d’aquí. Això ens permet col·laborar de molt diverses maneres, no només econòmicament, sinó amb cessions de productes, promoció, prestació de serveis i un llarg etcètera. Gràcies a la proximitat, en tots els sentits, de l’equip de la Fundació, totes les accions es converteixen en quelcom senzill i efectiu, i això és una cosa molt valuosa en aquests dies en què el temps escasseja.

Un altre valor afegit de la Fundació Pare Manel és que actua en molt diversos fronts i arriba a tots els components de la família. Per a una editorial com nosaltres, on els productes es dirigeixen des de nens a adults, és també important sentir que aquesta ajuda està arribant a tots, i en aquest cas amb un especial accent en els més petits.

La nostra valoració d’aquesta col·laboració fins al dia d’avui és molt positiva, encara que sempre ens queda el gust amarg de saber que encara podem fer molt més. Per això des del principi vam iniciar aquest camí amb l’objectiu d’implicar no només al nostre equip, sinó a la nostra xarxa de contactes i col·laboradors. Tots, absolutament tots, tenim la necessitat i l’interès d’ajudar, així que de vegades només necessitem una petita empenta per fer-ho, i si és el d’una mà amiga, millor que millor. Si tots fem això, segur que som capaços de crear una formidable xarxa solidària que, sumant esforços petits i grans, proporcionin aquesta ajuda cada dia més necessària.

Norma Editorial
Passeig de Sant Joan 7.
08010 – BARCELONA

———————
E-PAREMANEL
Newsletter de la Fundació Pare Manel

Nº. 11. Febrer 2012