“El “Programa d’habilitats i competències parentals” té com a objectiu promoure la parentalitat positiva. Aquest programa pretén ser una eina per als pares i mares a l’hora de manegar situacions quotidianes amb els seus fills/es, alhora que pretén potenciar aspectes decisius en la generació de les dinàmiques i relacions familiars.

Es pretén facilitar que pares i mares adquireixin estratègies personals, emocionals i educatives que els permetin implicar-se d’una manera eficaç en la construcció d’una dinàmica de convivència familiar positiva i en el desenvolupament de models parentals adequats per a infants i joves. D’aquest recurs s’espera que contribueixi al fet que les famílies puguin prevenir i afrontar de forma constructiva problemes i conflictes familiars que puguin arribar a produir efectes negatius en el desenvolupament personal dels seus membres, siguin aquests menors o adults.” Font. “Programa de desenvolupament d’habilitats parentals per a famílies”.

Us deixem un recull de fotos del taller d’habilitats parentals, del grup de famílies amb infants que estan dins de l’etapa de l’educació infantil. Aquestes sessions es van realitzar a la Biblioteca de Les Roquetes des de l’octubre fins al desembre del 2016.