La Fundació Pare Manel és una entitat propera i arrelada al territori que aposta per la proximitat en les seves accions. És una entitat que fomenta el lleure educatiu i que intervé en el món de la infància i la joventut que pateix exclusió i marginació social.

Des d’Abacus cooperativa, compartim aquests valors i la voluntat d’apropar una educació de qualitat als més joves i fer-ho des d’un àmbit d’actuació en què l’arrelament al territori, com ho demostra la nostra xarxa d’establiments, és molt important.

Com a cooperativa i empresa de l’economia social i compromesa amb la societat, les nostres accions de responsabilitat social parteixen de la recerca de complicitats i sinergies amb entitats afins als nostres valors. En aquest sentit, la Fundació Pare Manel ho és. Per això, ja són diverses les ocasions amb què hem pogut contribuir amb material i llibres al desenvolupament del projecte de la Fundació i és la nostra voluntat poder continuar i anar enfortint aquesta relació.

ABACUS COOPERATIVA
Perú, 186
08020 – BARCELONA

———————
E-PAREMANEL
Newsletter de la Fundació Pare Manel

Nº. 12. Juny 2012